ตารางกิจกรรม

ตารางการเรียนรู้ (เข้าเรียนฟรีได้ที่สำนักงาน)
Day หัวข้อ ผู้ที่เข้าเรียนได้
Monday
13.00 น.
The Direction By Bigboss Paul  Dis
 Sup
 Dealer
Tuesday
21.00 น.
Online Advertising  Dis
 Sup
 Dealer
เรียนย้อนหลัง
Wednesday
21.00 น.
Business Skill  Dis
 Sup
 Dealer
เรียนย้อนหลัง
Thursday
21.00 น.
Products & DJ Kendo  Dis
 Sup
 Dealer
Friday
21.00 น.
Platinum dealer’s day  Dis
 Sup
 Dealer
Saturday
Sunday Boom Online Talk (FB LIVE) ทุกคน สำรองที่นั่ง
Spacial Private Coaching with Bigboss Paul  Dis
 Sup
 Dealer
รอประกาศ